ASPV – sport pro všechny

sda

Odbor ASPV pracuje ve dvou oddílech muži a ženy. Cvičení žen  1x týdně je zaměřeno převážně na zdravotní tělovýchovu, cvičení mužů  1x  týdně na všeobecnou tělovýchovu. Cvičení mužů včetně seniorů  každé  pondělí od 20 hod v tělocvičně GJKT- všeobecná tělovýchova (od zdravotní  tělovýchovy  pro seniory po nohejbal, volejbal, malou kopanou)  V  letních měsících cvičení a pobyt v přírodě  převážně cyklistika.  Odbor žen cvičí v průběhu roku  1x týdně (všeobecná gymnastika, zdravotní tělovýchova) Místo cvičení žen, termín a hodina se zajišťuje každý rok dle počtu cvičenek.

Město Hradec Králové
Královéhradecký kraj
Česká unie sportu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Technické služby Hradec Králové
Hradec Králové – město na dlani
čeps
ingbau
Catering HK
Lesy ČR

© TJ Slavia Hradec Králové 2016