Cookies management by TermsFeed Generator
TJ Slavia Hradec Králové
Menu

fond sportovcůTransparentní přehled fondu

Fond sportovců TJ Slavia byl založen schválením Výkonného výboru TJ Slavia dne 7.6.2017.

Cílem fondu je podporovat mimořádné sportovní aktivity, akce a požadavky sportovců, trenérů registrovaných v oddílech TJ Slavia a požadavky zaměstnanců TJ a členů Výkonného výboru.

Mezi mimořádné aktivity patří:

·         Účast sportovců, trenérů na mezinárodní či unikátní akci

·         Pořádání mezinárodní či unikátní akce

·         Nákup speciálního sportovního či jiného vybavení

·         Podpora havarijního stavu materiálu, sportovišť, objektu TJ Slavia

·         Podpora družstev či jednotlivců v případě postupu do významné soutěže

·         Podpora vzdělávání trenérů na prestižním semináři

·         Ojedinělý požadavek

 

Žádost lze podat nejdříve 3. měsíce před akcí (činností). Nesmí být ziskové.

Žádost se zasílá na vzorovém formuláři na adresy: petra.tomsova@slaviahk.cz a lejsek@cvf.cz

Žadatelem může být:

·         Oddíl TJ Slavia (zastoupený předsedou nebo místopředsedou)

·         Zaměstnanec TJ Slavia

·         Člen Výkonného výboru TJ Slavia

 Výši podpory může schválit či neschválit Výkonný výbor TJ Slavia s přihlédnutím ke kritériím.

Podpora není nárokovatelná ze strany žadatele.

 

Kritéria při schvalování:

-          mládež do 18 let

-          významnost/unikátnost/jedinečnost akce

-          vyhodnocení nutnosti nákupu vybavení

-          potřebnost a důležitost materiálního vybavení

-          vyhodnocení havarijního stavu

-          vyhodnocení umístění v soutěžích

-          významnost vyšší soutěže při postupu

-          vyhodnocení přínosnosti semináře

-          finanční náročnost akce

-          zajištění vlastních zdrojů na dofinancování akce

-          naléhavost přidělení podpory

-          význam akce pro TJ Slavia

Případní zájemci o podporu fondu sportovců mohou kontaktovat přímo předsedu TJ

nebo mohou danou částku zaslat na ČÚ TJ Slavia HK: 1080172359/0800, VS:001